Contact

Print Friendly, PDF & Email
Boekingen:

Jo van den Boomen

0492 661 404/ 0620 545 314

boomen02@hotmail.com

Secretariaat (niet voor boekingen):

Leon Manders, Floralaan 76, 5721 CV Asten

0613 206 698

leonmanders@hotmail.com

Bestuur:

Jo van den Boomen (boekingen)

Harrie de Jong (voorzitter)

Leon Manders (secretaris)

Peter van Dijk (penningmeester)

Cor Buijtendijk (algemeen bestuurslid)

Bezoek voor boekingen de pagina BOEKINGEN.